Photochannell

Camilla Hannell är fotograf och hanterar en enorm mängd bildmaterial som behöver lagras. Hannells IT säkerställer att backup görs kontinuerligt och på ett säkert sätt. Vi tar även hand om övervakning och återläser snabbt och enkelt vid behov.