Våra åtta guldkorn

Vi är långt ifrån ensamma om att erbjuda IT-lösningar anpassade för företag. Däremot känner vi oss i det närmaste unika vad gäller våra åtta guldkorn – de kärnvärden som vi alltid utgår ifrån i samarbetet med våra kunder.

PROAKTIVITET

Vi har förmåga att i god tid kunna förutse, planera och verkställa lösningar och aktiviteter. För en fungerande proaktivitet krävs i grunden en god organisation och projektledning, med väl utförd analys som grund. Lägg sedan till god bevakning av, närhet till och kontakt med omvärlden. Med proaktivitet menas även att vi ska se framåt och föreslå IT-lösningar som gynnar våra kunder i alla lägen.

FLEXIBILITET

Vi är en liten organisation som lärt oss att flexibilitet är det detsamma som att hitta och se lösningar i alla situationer.

INTEGRITET

En hög integritet är a och o när vi får våra kunders förtroende att ansvara för hela eller delar av företagets IT-verksamhet.

BREDD – HELHET

För många av våra uppdragsgivare agerar vi heltäckande IT-avdelning, medan vi åt andra levererar delar av IT-miljön och bidrar med stöd i frågor som rör drift och utveckling.

BRED KOMPETENS

Vi erbjuder bred kompetens inom de flesta ledande plattformar och utvecklingsmiljöer.

ANVÄNDARFOKUS

I vår värld är kunden alltid i centrum. Vi utgår från just dina behov och krav och har därför inte några färdiga paket att erbjuda utan tar alltid fram en lösning anpassad efter just de krav och önskemål som finns. Du ska känna dig trygg idag, men också känna dig lugn inför framtida behov.

TRANSPARENS

Våra kunder ska ha full insyn i allt arbete som vi gör och de system vi bygger upp.

ANSVAR

Vi tar ansvar fullt ut för de tjänster vi levererar till ditt företag.

Vi som jobbar som IT-konsulter på Hay IT har lång och bred erfarenhet från IT-arbete inom såväl små som stora bolag. Vi arbetar effektivt och kan snabbt ge dig en bild över den lösning som är bäst för ditt företag.