Din personliga integritet

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för Hay IT AB.

Uppdaterad 191115

Här förklarar vi på Hay IT hur vi samlar in, använder och utlämnar information om dig när du använder vår webbplats och tjänster (gemensamt benämnda ”Tjänsterna”) eller när du på annat sätt interagerar med oss.

Vi kan uppdatera detta Integritetsmeddelande kontinuerligt. Om vi gör ändringar, kommer vi att ändra datumet längst upp på sidan och beroende på vilka ändringar som görs, kan vi ge dig ytterligare information.

Vi uppmanar dig att läsa igenom vårt Integritetsmeddelandet när du använder våra Tjänster så att du vet hur vi använder information och hur du kan skydda din integritet.

1. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER.

1.1 Insamling vid köp.
När du handlar hos oss på Hay IT samlar vi in din kontaktinformation som krävs för köp av våra tjänster.När du vill registrera vissa toppdomäner, kan vi komma att kräva ytterligare identifiering, till exempel ditt personnummer för att kunna registrera domänen för din räkning.Du kan hjälpa oss att hålla dina personuppgifter uppdaterade genom att kontakta oss på personuppgifter@hayit.se. Vi rekommenderar dig att göra det varje gång dina personuppgifter ändras.

1.2 Annan insamling.
När du kontaktar oss eller använder våra Tjänster (vilken information som samlas in beror på vilken tjänst du använder), samlar vi automatiskt in information om dig, bland annat:Logginformation: vi registrerar information om din användning av våra Tjänster, till exempel vilken typ av webbläsare du använder, åtkomsttider, sidor du besökt, din IP-adress och den sida du besökte innan du kom till våra Tjänster.Enhetsinformation: vi samlar in information om vilken enhet du använder när du använder våra Tjänster, till exempel information om enhetens programvara och maskinvara, MAC-adress (Media Access Control) och andra unika enhetsidentifierare, enhetstoken, mobilnät och tidszon. Användningsinformation: vi samlar in information om din användning av våra Tjänster, till exempel vilka program du använder.Konsumtionsinformation: vi samlar in information om dina konsumtionsvanor när det gäller din användning av våra Tjänster, till exempel vad du köper.Information som samlas in av cookies och annan spårningsteknik: vi använder olika tekniker för att samla in information till exempel genom att skicka cookies till din dator eller mobilenhet. Cookies är små datafiler som finns lagrade på datorns hårddisk eller i enhetens minne och de hjälper oss att förbättra våra Tjänster och din upplevelse samt att förstå vilka funktioner och vilka delar av våra Tjänster som är populära.Vi samlar också in annan information som du ger direkt till oss, till exempel när du deltar i tävlingar och kampanjer, begär kundsupport, skickar oss e-post eller på annat sätt interagerar med oss. Information som vi kan samla om dig inkluderar ditt namn, e-postadress och annan information du väljer att ge oss.Om du beställer på uppdrag av ett företag/juridisk person gäller detta integritetsmeddelande när vi samlar in personuppgifter om dig som kontaktperson

2. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan använda information om dig för olika syften, till exempel för att: Tillhandahålla, underhålla och förbättra våra nuvarande Tjänster. Utveckla nya Tjänster. Svara på dina kommentarer, frågor och önskemål och ge kundservice och support. Skicka dig tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar, support och administrativa meddelanden.Kommunicera med dig om produkter, tjänster, erbjudanden, kampanjer och evenemang som Hay IT och andra erbjuder samt ge dig nyheter och information som vi tror du är intresserad av. Förbättra våra Tjänster. Anordna tävlingar och leverera priser. Övervaka och analysera trender, användning och aktiviteter som är relaterad till våra Tjänster. Länka eller kombinera med information vi får från andra för att förstå dina behov och ge dig en bättre service. Vi kan dela information om dig enligt följande eller som beskrivs i det här Integritetsmeddelandet: Som svar på en begäran om information om vi anser att utlämning är i enlighet med gällande lagstiftning.Om vi tror att dina handlingar är oförenliga med andemeningen eller texten i våra villkor eller policys, eller för att skydda rättigheter, egendom och säkerheten för Hay IT eller andra. Att rapportera missbruk eller uppenbart olaglig aktivitet. I samband med, eller under förhandlingar om någon fusion, försäljning av företags tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.

Våra Tjänster kan innehålla sociala delningsfunktioner och andra integrerade verktyg (till exempel Facebooks ”Gilla”-knapp) som gör att du kan dela med dig av vad du gör på våra Tjänster med andra medier och vice versa. Användningen av sådana funktioner gör det möjligt att dela information med dina vänner eller offentligt, beroende på de inställningar du har för delning på sociala medier. Mer information om syftet och omfattningen av datainsamling och behandling när det gäller delningsfunktioner finns i integritetsmeddelandena för de företag som tillhandahåller dessa funktioner. Vi kan tillåta tredje part att visa annonser och tillhandahålla analystjänster som är relaterade till våra Tjänster. Dessa tredje parter kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in information om din användning av våra Tjänster, till exempel din IP-adress, MAC-adress, enhetsidentifierare, information om programvara och hårdvara, webbläsarinformation, tidszon och användningsinformation.Den här informationen kan användas av Hay IT och andra för att bland annat analysera och spåra data, se hur populärt ett visst innehåll är, leverera annonser och innehåll som är i linje med dina intressen och bättre förstå din aktivitet på våra Tjänster. Tredje parts analysteknik är integrerad i våra Tjänster, vilket innebär att om du inte vill att denna teknik används så ska du inte använda våra Tjänster. Våra Tjänster kan också integrera programgränssnitt (API) från tredje part. Dessa gränssnitt gör det möjligt för andra att samla in och behandla information om dig, till exempel geografisk platsinformation, för att ge dig skräddarsydda annonser, erbjudanden och annat innehåll. Du har alltid möjlighet att kontrollera insamlingen och användningen av din geografiska platsinformation. Du kan när som helst inaktivera platsbaserade tjänster genom att ändra inställningarna i din mobila enhet.

3. MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter är de uppgifter vi samlar in om dig vid inköp (som beskrivs i avsnitt 1.1) och annan insamling (som beskrivs i avsnitt 1.2.).

3.1 Utlämning till andra enheter inom Hannellskoncernen
Vi lämnar ut dina personuppgifter till ett annat bolag i Hannellskoncernen vid köp av våra Tjänster för fakturering och redovisning.

4. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre behöver behandla dem för att uppfylla ett eller flera av de syften som anges ovan.Normalt sett lagrar vi dina personuppgifter under din tid som kund och därefter i upp till 7 år.Information kan dock behandlas och lagras under en längre period i anonymiserad form för att vi ska kunna förbättra Tjänsten.

5. COOKIES

Vi använder cookies på vår webbplats.

6. SÄKERHET

Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner uppfyller våra säkerhetskrav. Vi strävar därför efter att skydda kvaliteten och integriteten för dina personuppgifter.Det omfattar också fysisk och logisk åtkomstkontroll, backup, loggar, krypterad kommunikation och andra åtgärder för att minska riskerna.

7. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att när som helst rätt få information om vilka personuppgifter vi behandlar, med vissa undantag på grund av gällande lagstiftning. Du har också rätt att invända mot insamling och vidarebehandling av dina personuppgifter och inklusive profilering. Du har dessutom rätt att få dina personuppgifter korrigerade, raderade eller blockerade. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på personuppgifter@hayit.se

8. ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och då kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter, om vi inte kan fortsätta behandlingen för ett annat syfte. Om du vill återkalla ditt samtycke är du välkommen att kontakta oss; personuppgifter@hayit.se

9. ÄNDRING AV INFORMATION ETC.

Om du vill att vi ska uppdatera, ändra eller radera dina personuppgifter som vi behandlar, om du vill få tillgång till uppgifterna eller om du har frågor som gäller ovanstående riktlinjer är du välkommen att kontakta oss; personuppgifter@hayit.se

10. KLAGOMÅL

Om du vill överklaga behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på personuppgifter@hayit.se